Vintageposter.nl

Vsekh vseobuchnikov

Affiche

Designer: E.A. L'vov, Sokolov-Skal'
Year: 1930

Contact

Vintageposter.nl / Ruparo

Marnixstraat 140

1015 WZ Amsterdam

020 5200 266

info@vintageposter.nl